Granty

Firma EGGS PRODUCT uczestniczy w programie Polskie Mosty Technologiczne.
Umowa o dofinansowanie nr PMT/0929/6N/2019

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

stopka ue big2

UE
UE