Technologia

Dysponujemy najnowocześniejszym parkiem maszynowym, dzięki czemu  uzyskujemy wysokie parametry  jakościowe produktów. Nowoczesne rozwiązania dają szerokie spektrum możliwości co sprawia, że jesteśmy elastyczni w stosunku wymagań stawianych przez klientów, jak:  wolumen oraz czas realizacji zamówień. 

Produkty płynne

 • Przyjęcie surowca przez śluzę wyładunkową. Weryfikacja surowca.
 • Proces wybijania (posiadamy dwie wybijarki, jedna z nich obsługiwana jest przez robota).
 • Separacja. Filtracja. Chłodzenie.
 • Homogenizacja. Pasteryzacja. 
 • Pełna automatyzacja podczas całego procesu produkcyjnego.
 • Pakowanie płynnych treści jaj.

Produkty proszkowe

 • W przypadku żółtka oraz całej treści jaja suszenie odbywa się zaraz po pasteryzacji. W przypadku białka suszenie poprzedzone jest procesem fermentacji.
 • Ultrafiltracja - wstępne zredukowanie wody w białku.
 • Fermentacja białka.
 • Suszenie.
 • Pasteryzacja sucha.

UE
UE